Który wariant ?

"...Rozpatrywanie dodatkowego wariantu (przebiegu obwodnicy - red.) – przesuwa wszelkie prace o rok. A musimy pamiętać, że ostatecznie dodatkowy wariant wcale może nie być realizowany. Wówczas będzie to rok stracony dla Kalisza" - pisze w oświadczeniu Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Chodzi o zaproponowany przez burmistrza Nowych Skalmierzyc, Jerzego Walczaka wariant, który w niewielkiej części przebiega przez Kalisz. Władze Grodu nad Prosną chcą, by trasa obwodnicy znajdowała się całkowicie poza granicami Kalisza. Burmistrz Walczak zaznacza, że wariant forsowany przez kaliskich włodarzy podzieli wysokiej jakości grunty rolne. W zamian zaproponował trasę z węzłem w Boczkowie, która pozwoli na rozwój regionu. Jako przykład podał skrzyżowanie dróg w okolicach Castoramy w Kaliszu.

"Tam w ciągu dziesięciu lat od powstania obwodnicy Nowych Skalmierzyc, która się kończy w Kaliszu, powstały 4 duże firmy. I właśnie w tym upatrujemy szansy dla rozwoju tego miejsca. Bo jeżeli będzie tam węzeł, to my jako mieszkańcy miasteczka i wsi Skalmierzyce będziemy z niego korzystać. Jeżeli zrobimy węzeł w Boczkowie z dostępem dla nas, to wyniesiemy na niego ruch samochodowy. Mieszkańcy nie będą musieli jechać przez wieś, a z miasteczka wyprowadzimy ruch – mówiąc krótko, my też, jako mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce, chcemy z tej obwodnicy korzystać" - powiedział radiuCENTRUM Jerzy Walczak, burmistrz Nowych Skalmierzyc i dodał, że dzięki jego wariantowi kaliszanie z ulicy Wrocławskiej, aby wjechać na nową obwodnicę, nie będą musieli przejeżdżać przez całe miasto, by dotrzeć do planowanego węzła na ul. Poznańskiej, ale zostaną skierowani właśnie do Boczkowa.

na fot.: Jerzy Walczak / burmistrz Nowych Skalmierzyc

"Zmieni się sytuacja mieszkańców Gniazdowa, bo oni będą w tzw. kleszczach. Z jednej strony będą mieli nową obwodnicę, a z drugiej strony tę istniejącą. Zabiegamy, aby na tym odcinku do Boczkowa rozbudować ją o drugi pas, na który grunty są już wykupione. To są też koszty ekonomiczne. Skarb Państwa poniesie mniejsze koszty przy budowie, bo obiekty mostowe i inżynieryjne są już wybudowane. Na odcinku od węzła w Skalmierzycach do Boczkowa właściwie grunty są wykupione do samego Kalisza. Na odcinku, który ja zaproponowałem, również grunty są wykupione i można już drogę budować. Proszę bowiem pamiętać, że nowy przebieg drogi wymusza wszczęcie procedury wykupu gruntów, a jak wszyscy wiemy może to spotkać się z oporem społecznym i znacząco wydłużyć termin realizacji inwestycji" - dodał burmistrz Jerzy Walczak.

Jednocześnie zaznaczył, "że choć inwestycja może się przesunąć o rok w realizacji, to należy na etapie jej projektowania dołożyć należytej staranności i dokonać wyboru najlepszego wariantu jej przebiegu tak, aby służyła przez najbliższe kilkudziesięciolecia wszystkim stronom (mieszkańcom i samorządom) przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Słyszymy dzisiaj w wielu mediach, że wariant przeze mnie wskazany spowoduje konieczność wyburzenia domu. Planowana rozbudowa DK25 obejmuje zasięgiem nie tylko obwodnicę Kalisza, ale m.in. również odcinek do węzła w Ostrowie Wielkopolskim. Dlaczego więc nikt nie interesuje się i nie staje w obronie tych mieszkańców Fabianowa i Czekanowa, którzy będą musieli być przesiedleni i których domy będą musiały być wyburzone? Kilkanaście rodzin będzie musiało szukać nowego miejsca do życia. To jest właśnie ten czas na wypracowanie wariantu kompromisowego".

W grudniu 2020 roku Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła konsultacje społeczne oraz ankietę dotyczącą wyboru wariantu obwodnicy Kalisza. Za wariantem S burmistrza Nowych Skalmierzyc opowiedziała się większość ankietowanych (176 głosów). Pod koniec marca dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu poinformował burmistrza, że podjęto decyzję o dalszych pracach nad jego wariantem.

Dla Kalisza oznacza to, że GDDKiA potrzebuje dodatkowych 12 miesięcy na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla nowego wariantu. Zgodnie z nowym harmonogramem ostateczny wariant zostanie wybrany w drugiej połowie 2022 roku. Budowa obwodnicy zaplanowana jest na lata 2024-2027. Środki na jej budowę są już zabezpieczone.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).