Obniżą czynsz

Urząd Miasta Kalisza zdecydował o czasowej obniżce stawki czynszu dla wynajmowanych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz, a to w związku z remontem Głównego Rynku. W zarządzeniu prezydenta czytamy, że w okresie prowadzenia przez Miasto prac remontowych na placu dla
najemców lokali użytkowych, do których wejście znajduje się od strony płyty Głównego Rynku, stosuje się czasowe obniżenie stawki czynszu o 30 do 40%. Warunkiem jest zaprzestanie działalności lub wystąpienie znacznych utrudnień w jej prowadzeniu oraz złożenie odpowiedniego wniosku.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).