Oddać samorządom

Prezydent Kalisza, Krystian Kinastowski chce zmian w prawie odnośnie nieruchomości, które formalnie mają prywatnych właścicieli, ale z różnych powodów się nimi nie interesują i obiekty niszczeją. Miasto może jedynie nim zarządzać. Nad Prosną problem dotyczy kilkudziesięciu budynków. Włodarz Kalisza w liście do ministra rozwoju sugeruje, aby przekazać je samorządom.

"Obecnie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy Miasta Kalisza- zarządza 84 nieruchomościami prywatnymi o nieregulowanym stanie prawnym, z których część nie posiada nawet księgi wieczystej. Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowią bardzo poważny problem dla administracji publicznej i samorządu terytorialnego" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza i dodał, że bardzo często są one w bardzo złym stanie technicznym.

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Część z nich nadaje się do wyburzenia albo gruntownej renowacji. Ale niestety, ze względu na obecny stan prawny, kaliski samorząd nie może nic z nimi zrobić. Dlatego prezydent Krystian Kinastowski zwrócił się do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o podjęcie prac legislacyjnych, które uregulowałyby te kwestię.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).