Oddadzą dotację ?

Czy Miasto Kalisz będzie musiało zwrócić część dotacji, którą otrzymało na remont wieży ratuszowej? Niestety jest taka możliwość. Powodem jest niewywiązanie się z założonej liczby odwiedzających ekspozycję. Informację taką przekazano podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji.

„Częściowo remont wieży ratuszowej został dofinansowany ze środków zewnętrznych stąd nałożone na Miasto wymogi m.in. żeby do końca maja przyszłego roku zwiedziło wieżę 30 000 osób. Z informacji jakie uzyskałem wynika, że na dzień dzisiejszy ekspozycję zobaczyło około 15 000 osób czyli brakuje kolejnych 15 tysięcy” - powiedział Radosław Gąsior, członek kaliskiego Komitetu Rewitalizacji.

Jak przekazała radiuCENTRUM Katarzyna Ciupek, rzeczniczka Urzędu Miasta, w projekcie z 2016 r. rzeczywiście założono, że w okresie roku rozliczeniowego ekspozycję odwiedzi 30 000 osób. Jeśli tak się nie stanie będzie trzeba oddać pieniądze.

„Umowa na dofinansowanie wskazuje procentową wartość dofinansowania, którą będzie należało zwrócić w przypadku ewentualnego niezrealizowania wskaźnika. Np. jeśli Miasto nie zrealizuje wskaźnika w minimum 90% założonego w projekcie to korekta będzie wynosiła 5% kwoty dofinansowania to jest 130 000 zł”.

Im mniej osób odwiedzi ekspozycję tym większą część dofinansowania trzeba będzie zwrócić. Miasto tłumaczy, że na liczbę turystów miała wpływ pandemia, a teraz prowadzone są akcje promocyjne, które mają zachęcić do skorzystania z tej atrakcji nie tylko turystów, ale i mieszkańców.

Autor: 

Personalia

e-mail
gorcewicz@rc.fm

Nazwisko: 

Górcewicz

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).