Oficjalne przekazanie

Zabytkowy budynek po byłym zakładzie karnym przy ul. Łódzkiej w Kaliszu oficjalnie zmieni właściciela. W piątek w kaliskim ratuszu podpisany zostanie akt notarialny, potwierdzający przekazanie obiektu Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przez władze Kalisza.

Zgodnie z założeniami, dawna jednostka penitencjarna będzie przekształcona w centrum wyszkolenia praktycznego. Mają tam być realizowane nowoczesne przedsięwzięcia podnoszące jakość nauczania na poziomie wyższym, wspomagające badania i projekty naukowe w strategicznych dla rozwoju systemu bezpieczeństwa dziedzinach. Infrastruktura nieruchomości umożliwia symulację życia więziennego i związanych z tym codziennych obowiązków służbowych przyszłej kadry penitencjarno-ochronnej.

W obiekcie będą szkolić się funkcjonariusze i pracownicy wszystkich działów Służby Więziennej, a przede wszystkim funkcjonariusze działu ochrony i działu penitencjarnego. Z budynku będą korzystać także inne formacje mundurowe, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa publicznego.

na fot. od lewej: Grzegorz Kulawinek / wiceprezydent Kalisza; płk dr Marcin Strzelec /
Rektor-Komendant WSKiP; Marcin Romanowski / podsekretarz stanu ministra sprawiedliwości;
Jan Dziedziczak / sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).