6 000 wniosków

6 000 wniosków o dodatek solidarnościowy wpłynęlo dotychczas do oddziałów ZUS w Wielkopolsce. Oddział ZUS w Ostrowie Wielkopolskim, który obsługuje również kaliszan, przyjął 1846 wniosków.

"O nowe świadczenie mogą starać się osoby, z którymi po 15 marca tego roku, pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku" - informuje za pośrednictwem radiaCENTRUM Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

na fot.: Marlena Nowicka / regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia tego roku.
Termin składania wniosków o ten dodatek upływa z końcem sierpnia. Co wazne - wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).