Pierwsze ZIT-y podpisane

Ponad 25 000 000 złotych unijnego dofinansowania otrzyma Kalisz i powiat kaliski w ramach ZIT-ów dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W środę, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Marszałek Marek Woźniak - w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO) - podpisał pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy. Beneficjentów, czyli miasto i powiat reprezentowali podczas uroczystego parafowania umów prezydent Grzegorz Sapiński oraz starosta Krzysztof Nosal.

na fot. od lewej: Grzegorz Sapiński / prezydent Kalisza; Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego; Krzysztof Nosal / starosta kaliski

"Staraliśmy się przygotować je jak najszybciej, aby były gotowe do procesu finalnego, aby projekty mogły być realizowane" - powiedział Radiu Centrum marszałek Marek Woźniak: "Dwie bardzo ważne dziedziny - jedna dotycząca infrastruktury komunikacyjnej. Związane to jest również z istotnym dzisiaj zagadnieniem obniżania emisji CO2 - bo tak traktuje się interwencję w zakresie niskoemisyjnego transportu publicznego z całym otoczeniem - to to nie tylko autobusy o niskiej emisji, ale też elementy dodatkowe, dotyczące transportu zbiorowego, takie jak przystanki, informacja dla pasażerów, biletomaty".

"Cieszę się, że udało się moją decyzją o uzupełnieniu finansowania dla tego konkursu, umożliwić realizację projektów, które w pierwszym etapie nie miały szans sięgnąć po te pieniądze - i tak się stało z projektem kaliskim" - dodał marszałek.

na fot.: Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego

Powiat Kaliski natomiast zrealizuje dwa projekty dedykowane edukacji zawodowej młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Podczas środowej konferencji prasowej, starosta kaliski Krzysztof Nosal podkreślił, że chodzi szczególnie o dostosowanie oferty kształcenia do wymogów lokalnego i regionalnego rynku pracy. Projekty zakładają m.in. zwiększenie udziału podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w przygotowywaniu i realizacji szkolenia zawodowego dorosłych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez staże realizowane we współpracy z przedsiębiorcami, doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez kursy i szkolenia, a także wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie w zawodach wynikających z potrzeb rynku pracy.

na fot. od lewej: Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego; Krzysztof Nosal / starosta kaliski

Jak podkreśla marszałek Woźniak powiedział, projekty Kalisza i Powiatu Kaliskiego pokazują komplementarne podejście do tematu: „To kompleksowe zabezpieczenie pewnych potrzeb społecznych związanych z edukacją młodzieży i dorosłych oraz dostosowania jej do aktualnych wymagań rynku pracy. Projekty są dobrze realizowane i wzajemnie się uzupełniają” – podkreślił Marszałek. „Warto zaznaczyć, że ZIT to nowe narzędzie, wymagało czasu na rozruch, utworzenia nowych instytucji i współdziałania wielu podmiotów. Mamy nadzieję, że skoro pierwszy krok został wykonany, to realizacja wszystkich zamierzeń się powiedzie, czego życzymy miastu i powiatowi. Dziś możemy mówić o satysfakcji” – powiedział marszałek.

Łączna kwota kaliskich projektów wynosi prawie 35 200 000 złotych - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) to przeszło 1 800 000 złotych i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ponad 23 500 000 złotych.

Czym są ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i jak będą realizowane?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. Ich zródłem jest dokument "Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce" zatwierdzony przez wicepremier w rządzie Donalda Tuska, Elżbietę Bieńkowską 22 lipca 2013 r. Przekładał on na praktykę propozycję wprowadzenia tego instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporządzeń dla tzw. unijnej polityki spójności.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).