Łowić czy nie łowić ?

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu zerwał umowy użytkowania obwodów rybackich rzeki Prosna oraz rzeki Lutynia, które zawarto z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarzy w Kaliszu.

Jak poinformowała radioCENTRUM Dominika Jaster z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, "powodem zerwania umowy było użytkowanie obwodów rybackich niezgodnie z obowiązkami określonymi w umowach, w szczególności nierealizowanie założeń zawartych w operatach rybackich oraz braki i nieprawidłowości w dokumentowaniu prowadzonej gospodarki rybackiej".

"Nasze składki przestały obowiązywać i nie możemy łapać ryb w całym okręgu rzeki Prosny od jej źródła do jej ujścia. Dla nas tegoroczny sezon wędkarski dobiegł końca" - alarmuje wędkarz Marcin Szyszka, za pośrednictwem Linii INTERWENCYJNEJ radiaCENTRUM, tel.: 62 503 11 99 / redakcjaatrc.fm.

"Próbowaliśmy skontaktować się, jak to wygląda naprawdę. Osobiście dzwoniłem do Wód Polskich Oddział w Kaliszu i potwierdzili to, że rzeczywiście nie możemy łowić ryb na zezwoleniach PZW, a składki mamy opłacone do końca roku. My nic o tym wcześniej nie wiedzieliśmy, a PZW nie zamieściło żadnej informacji na ten temat. Chcemy wiedzieć po prostu, co mamy robić, bo wielu wędkarzy, w tym ja, cały rok czeka na jesień, aby łowić duże i wielkie okazy. Teraz okazuje się, że nie możemy".

Wędkarze nie mogą łapać ryb ze zbiorników wodnych w Psurowie i Bolesławcu na rzecze Prosna, na Piaskach Szczygliczka na rzece Ołobok, w Szałem na rzece Pokrzywnica, w Opatówku na rzece Trojanówka, Gołuchowie na rzece Ciemna oraz w Murowańcu na rzece Swędrnia, z wyłączeniem wód rzeki Pratwa, na których ustanowiono odrębny obwód rybacki.

O komentarz w tej sprawie radioCENTRUM poprosiło Pawła Staszaka, prezesa zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarzy w Kaliszu:

"Nie mogę zbytnio się wypowiadać na ten temat, ponieważ dokumentacja jest oddana do konsultacji i oceny prawnej do kancelarii prawnej i ona ma się do tego ustosunkować. Dopiero po uzyskaniu oceny, jakakolwiek informacja, dotycząca możliwości połowu ryb, pojawi się na stronie internetowej PZW w Kaliszu. Obecnie ryby można łowić w pozostałych okręgach, chociażby w Kobylej Górze. Każdy wędkarz w zezwoleniu ma wykaz wód, gdzie może wędkować".

We wtorek PZW w Kaliszu otrzymało odpowiedź od adwokatki Elżbiety Buczek, która w piśmie do m.in Wód Polskich oświadczyła, że nie ma podstaw prawnych, aby państwowa spółka rozwiązała umowy z PZW w Kaliszu.

Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w poniedziałek pojawił się komunikat. Czytamy w nim, że "z chwilą rozwiązania powyższych umów utraciły moc zezwolenia na amatorski połów ryb wydane przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaliszu".

Obecnie uprawniony do rybactwa w tym okręgu jest jedynie dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu. Wydawanie zezwoleń na amatorski połów będzie możliwe po sporządzeniu i zaopiniowaniu operatów rybackich. A to stanie się najwcześniej w I kwartale 2023 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).