Minęli się z prawdą ?

Zarówno ja, jak i senator Pęcherz otrzymaliśmy pismo od pana burmistrza Nowych Skalmierzyc w sprawie obwodnicy Kalisza i niezgodnego ze stanem faktycznym protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych - powiedział radiuCENTRUM Mariusz Witczak - kaliski poseł Koalicji Obywatelskiej. Posiedzenie KOPI miało miejsce 30 września 2022 r. poseł Witczak natomiast w listopadzie otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na interpelację w sprawie obwodnicy Kalisza z informacjami, które pokrywają się z tymi przekazywanymi przez burmistrza Nowych Skalmierzyc.

"16 listopada dostałem odpowiedź od wiceministra Webera z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie obwodnicy i pan minister odpowiada mi, że wariantem preferowanym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy Drogi Krajowej 25 i obwodnicy Kalisza jest wariant 6, natomiast wariant 5 jest wariantem alternatywnym. Czyli dokładnie tak jak burmistrz Walczak usłyszał. Co więcej, minister Weber powołuje się na spotkanie komisji, na której był burmistrz Walczak z innymi samorządowcami" - powiedział radiuCENTRUM Mariusz Witczak. Przypomnijmy, na początku października po zdalnym posiedzeniu KOPI przy GDDKiA w Poznaniu z 30 wrześnai 2022 r. Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz Nowych Skalmierzyc poinformował radioCENTRUM o tym, że została podjęta decyzja o przekazaniu do dalszych prac wariantu obwodnicy Kalisza oznaczonego nr 6, czyli alternatywnym zaproponowanym przez samorząd gminy Nowe Skalmierzyce.

"Niezależnie od tego ile byłoby różnych spotkań to przecież mamy jakiś ciąg i logikę decyzyjną. Skoro jest takie, a nie inne przeświadczenie ministerstwa i pokrywa się ono z przeświadczeniem samorządowców, to trzeba powiedzieć wprost, że mamy tutaj do czynienia z jakąś grubą manipulacją. Jeżeli wszystkie te kwestie się potwierdzą, o których mówimy, jeżeli potwierdzi się to co czytamy i to jak to rozumiemy, to jawnie mamy do czynienia z załatwieniem sprawy pod stołem. Nie wiemy, jakie są tego powody i kto oraz w jaki sposób w te decyzje ingeruje"- dodaje Witczak.

Wspólnie z senatorem pęcherzem popierają apel burmistrza Walczaka o wyjaśnienie tej sprawy i skierowali swoje własne pisma wraz z apelem samorzadu nowych skalmierzyc do ministerstwa infrastruktury z prośbą o ujawnienie wszystkich szczegółów z posiedzenia KOPI i wyjaśnienie nieprawidłowości i niezgodności protokołu z posiedzenia z ustaleniami faktycznymi.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).