Medale i wdzięczność

Na ostatniej w tym roku Sesji, Rada Powiatu Kaliskiego przyznała Medale „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego", a także przyjęła stanowisko wyrażające wdzięczność i uznanie dla pracowników zdrowia pracujących w czasie pandemii COVID-19.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego": Orkiestrze Dętej w Liskowie, przedsiębiorcy Stefanowi Lisowi oraz fotografikowi - Grzegorzowi Gałązce. Medal nadano także pośmiertnie śp. Bogdanowi Jamroszczykowi oraz śp. Tadeuszowi Trzcińskiemu. Ponadto Medal ten przyznano również pracownikom Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, w uznaniu za szczególny trud i zaangażowanie w walkę o ludzkie zdrowie w czasie pandemii Covid-19. W tym wypadku wyróżnienie to ma wymiar symboliczny.

Jak powiedział radiuCENTRUM Jan Adam Kłysz, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego: "Rada Powiatu Kaliskiego pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim pracownikom służby zdrowia, okazać szacunek i uznanie dla ich wielkiej pracy podczas trwającej pandemii koronawirusa. Personel medyczny, wszelkiego rodzaju placówek i podmiotów świadczących opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu kaliskiego, bohatersko pracował i pracuje z narażeniem własnego zdrowia i życia w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich czasie" - podkreślił przewodniczący Kłysz.


na fot.: Jan Adam Kłysz / przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Stanowisko Rady Powiatu zostanie teraz wysłane do placówek medycznych i będzie zaprezentowane ich personelowi. A słowa uznania i podziękowania usłyszą także :
- pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
- zespoły ratownictwa medycznego w kaliskim Pogotowiu Ratunkowym
- pracownicy Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce,
- pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Liskowie oraz innych domów społecznych naszego regionu,
- pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie,
- personel domów opieki dla seniorów w powiecie kaliskim i mieście Kaliszu,
- pracownicy zakładów opieki zdrowotnej i przychodni lekarskich na terenie powiatu kaliskiego i miasta Kalisza,
- pracownicy laboratoriów,
- oraz wolontariusze niosący pomoc mieszkańcom powiatu kaliskiego.

Z powodu obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii, doroczne Święto Powiatu Kaliskiego obchodzone tradycyjnie z początkiem roku, zostanie przeniesione na późniejszy termin. Organizatorzy nie wykluczają też uroczystego wręczenia medali w innym, dogodnym, a przede wszystkim bezpiecznym terminie.

fot. archiw. Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).