Mieszkania z posterunków

Zakończył się proces zagospodarowania posterunków Policji z terenu powiatu kaliskiego, które przestały funkcjonować w 2014 roku. Ostatni akt notarialny w sprawie przekazania nieruchomości został zawarty w miniony czwartek pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, a Gminą Szczytniki.

Po wygaszeniu prawa trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wyłącznym dysponentem budynków stał się Skarb Państwa. Zainteresowanie obiektami wykazywały jednostki samorządu terytorialnego. Posterunki w Korzeniewie i Żelazkowie zostały nabyte przez właściwe gminy w trybie administracyjnym, natomiast posterunki w Godzieszach Wielkich, Cekowie-Kolonii i Szczytnikach włodarze gmin nabyli od Skarbu Państwa w drodze warunkowych umów darowizny.
Samorządy zobowiązały się wykorzystać nieruchomości na cele gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz zapewnienia warunków lokalowych dla administracji. Łączna wartość przekazanego mienia to 733 278,00 złotych. Zgodę na dokonanie przez Starostę Kaliskiego powyższych czynności wyraził Wojewoda Wielkopolski.
tekst za: Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).