Nowa pedagogika

Jest nowy kierunek studiów na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika.

Trwające 3 lata studia licencjackie można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a do ich powstania przyczynił się splot trzech elementów:

"Po pierwsze naszego wieloletniego doświadczenia w zakresie prowadzenia studiów pedagogicznych. Po drugie wyzwania jakie stawia przed nami współczesność - często są to gorzkie wyzwania, wymagające profesjonalnej interwencji pedagogicznej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Trzeci element to jest analiza rynku pracy, która pozwoliła nam odpowiedzieć na pytanie, które konkretnie specjalności związane z pedagogiką dają największe i najlepsze możliwości znalezienia pracy - powiedział radiuCENTRUM dr Radosław Nawrocki, prodziekan ds. nauki i rozwoju kadry UAM WP-A.
W efekcie pogłębionej analizy powstały trzy specjalności:

"Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i wychowanie do życia w rodzinie oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna. Wybór specjalności odbywa się po pierwszym roku studiów. dzięki temu student może spokojnie zastanowić się, którą konkretnie ścieżkę specjalnościową w ramach kierunku studiów Pedagogika chce wybrać" - dodał dr Nawrocki.

Każda z wybranych ścieżek edukacyjnych wyposaża studenta w nieco inne kompetencje, dające możliwość zatrudnienia w różnych instytucjach i placówkach związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą, terapeutyczną oraz resocjalizacyjną.

Nabór na nowy kierunek studiów trwa do 13 września br.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).