OSP do góry nogami

Sprzeciw wobec większości zapisów rządowego projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 5 maja br, wyrażają druhowie ochotnicy oraz członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wśród nich są także samorządowcy i posłowie z Południowej Wielkopolski, którzy dostrzegają również zaproponowane nieliczne pozytywne rozwiązania, choć i do nich mają zastrzeżenia. Jednym z takich przykładów jest propozycja świadczenia emerytalnego, ale skierowana tylko dla tych ochotników z jednostek ratowniczo-gaśniczych, którzy w takiej jednostce przepracowali 25 lat.
"Inne propozycje tej ustawy wywracają do góry nogami obecny system ochrony przeciwpożarowej i 150 lat polskiej tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych" - powiedział radiuCENTRUM poseł PSL Ziemi Kaliskiej - Andrzej Grzyb.

"Preferują tylko te jednostki, które wejdą w system ratowniczo-gaśniczy, a pozostałe mają zostać poza tym systemem ochrony pożarowej. Likwiduje się pewne struktury organizacyjne i fakt, że ma to być stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej; zatwierdzanie statutu nie przez Walne Zgromadzenie i rejestrowanie w Sądzie, tylko ma być to zatwierdzane przez administrację samorządową. Ponadto duże kompetencje przypisuje się powiatowemu i wojewódzkiemu komendantowi Państwowej Straży Pożarnej, zamiast organom samorządowym. Wydaje mi się, że jest to ze szkodą dla Polski obywatelskiej."

na fot. od lewej: Andrzej Grzyb / poseł PSL, Józef Racki / były poseł, Krzysztof Grabowski / wicemarszałek Woj. Wlkp., Jan Kłysz / przew. Rady Powiatu Kaliskiego, Krzysztof Nosal / starosta kaliski

Poseł Grzyb przypomniał, że w sprawie świadczeń emerytalnych dla OSP jest społeczny projekt z podpisami ponad 200 000 obywateli, który po pierwszym czytaniu w tej kadencji sejmu został "zamrożony" oraz że w tej samej sprawie jest również projekt senacki.

Ludowcy solidaryzują się ze stanowiskiem podjętym w tej sprawie przez Zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnej.
"Niweczenie dotychczasowych zasad działania i struktur organizacyjnych OSP wiąże się ze zmniejszeniem bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej i jest wielkim krokiem wstecz w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego" - podkreśla starosta kaliski Krzysztof Nosal.

"Ochotnicza Straż Pożarna była dużo wcześniej niż Państwowa i na pewno kosztuje dużo mniej i dzisiaj taka podległość, że nad druhami ochotnikami mają być tylko i wyłącznie dowódcy z PSP, myślę, że nie może się nikomu w ochotniczych strażach podobać. Natomiast są kraje o wiele bardziej bogate, stawiane za wzór organizacyjny i tam państwowa straż pożarna pojawia się dopiero w aglomeracjach powyżej 100 000 mieszkańców. Do stu tysięcy wszystko chronią ochotnicy."

Starosta Nosal zaznaczył, że Ochotnicze Straże Pożarne w małych miejscowościach spełniają także inne ważne funkcje, jak pomoc przy wypadkach drogowych, wspomaganie działań samorządów oraz organizowanie wielu wydarzeń integrujących lokalną społeczność.

fot. Fb / OSP Kalisz

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).