Poszerzyć projekt

Rozszerzenie projektu pn. "Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie", którego celem jest retencja wody, o dodatkowe zadania regulujące płynące przez Kalisz rzeki: Prosnę i Swędrnię, proponuje poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. W skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego interpelacji wnosi o uzupełnienie projektu o następujące wodne inwestycje:

"Regulacja i wyczyszczenie kanałów rzeki na terenie miasta - mówię tutaj o Prośnie, budowa progu wodnego poniżej Kalisza, jednocześnie podnoszącego poziom wody w rzece i w kanałach, budowa brakujących wałów na Prośnie, chroniących różne budowle, m.in. Seminarium Duchowne i wreszcie budowa zapory na Swędrni, co definitywnie chroniłoby Rajsków przed powodzią. To, że Polska dziś stepowieje, nie zwalnia nas również z inwestycji przeciwpowodziowych" - argumentuje radiuCENTRUM poseł Witczak. Jak przekonuje, inwestycje dotyczące kaliskiego węzła wodnego mają również inne dalekosiężne cele.

na fot.: poseł Mariusz Witczak / Koalicja Obywatelska

"Marzy mi się, żebyśmy mogli w przyszłych inwestycjach i przy wykorzystaniu środków unijnych, również Prosnę w mieście przywracać dla celów rekreacyjnych. Żeby sobie pomyśleć i pomarzyć o bulwarach nad Prosną, które w przyszłości mogłyby takie funkcje realizować, musimy uregulować rzekę i kanały do niej dochodzące w sposób taki, który pozwoli potem realizować na trwale inwestycje o charakterze rekreacyjnym czy turystycznym."

Zdaniem posła Witczaka, skoro planuje się tak wysokokosztową inwestycję jak zbiornik retencyjny, to muszą się również znaleźć stosunkowo niewielkie pieniądze na regulację Prosny i Swędrni. Docelowo inwestycje te mają pozwolić na zabezpieczenie miasta przed powodzią, ale też uchronić przed negatywnymi skutkami suszy hydrologicznej i stepowienia obszarów poza granicami Kalisza.

fot. www.RC.fm

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).