Wyjątkowy park

Pierwszą kompleksową kronikę i analizę przekształceń starego Parku Miejskiego w Kaliszu od połowy XIX wieku do zniszczenia miasta w roku 1914 zawiera najnowsza książka dr Makarego Górzyńskiego zatytułowana „Dziewiętnastowieczny Park Miejski w Kaliszu Ogród Cywilizacji”. "Najwięcej informacji znajdziemy tu o tzw. "czasach rosyjskich" Kalisza, o tym jak zmieniał się park, jak powstawały w nim sztuczne ruiny, rzeźby parkowe, czy cieplarnia z oranżerią, ale nie tylko" - powiedział radiuCENTRUM autor publikacji - Makary Górzyński.

"W książce jest dużo więcej informacji, bo jest zarówno co, kiedy i gdzie za co i za ile, ale też jak ? Jak to funkcjonowało, do czego służyło, do czego się przydawało. Zawiera mnóstwo ilustracji, także kolorowych, bo jest to dość elegancka edycja. Książka zawiera też taką analizę procesów społecznych, czyli co się w parku działo, dlaczego wyglądał tak, a nie inaczej, po co go tak zaaranżowano. Jest tu krótkie wprowadzenie, ale są też i słowa zakończenia, co z parkiem działo się po I -ej wojnie światowej".


na fot.: Makary Górzyński / historyk, regionalista

Monografia pokazuje również wyjątkowość tego jednego z najstarszych założeń krajobrazowych stworzonych jako park miejski. "O unikatowości tego miejsca świadczą m.in. jego wielkość, położenie i funkcje społeczne" - dodał Makary Górzyński.

"Po pierwsze, jak na wielkość miasta i czasy, w których był zakładany - jest to park bardzo duży, bo w części historycznej, starej - ponad dwudziestotokilkuhektarowy. Jest to park oblany kanałami rzeki i samą rzeką. To się oczywiście zdarza, ale w Kaliszu ze względu na topografię, warunki naturalne i sposób ich przerobienia przez ludzi w XIX wieku, to jest wyjątkowe. Zatem z jednej strony jego historia bardzo długa i bardzo bogata, ośrodkująca wiele wydarzeń, które się tam działy, a które miały ważny wpływ na dzieje miasta, z drugiej jego sposób postrzegania jako miejsce bardzo cenione przez kaliszan dawniej, jak i dzisiaj."

Książka Makarego Górzyńskiego została wydana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Jej promocja odbyła sie w piątek w Malarnii kaliskiego Teatru im. W. Bogusławskiego.
Sam autor będzie w styczniu gospodarzem spotkania w Centrum Kultury i Sztuki z cyklu "Fotoplastikon", gdzie poruszy temat dawnej urbanistyki i niezrealizowanych projektów architektonicznych dla Kalisza.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).