Ponad 300 dłużników

Epidemia koronawirusa sprawiła, że drastycznie spadło zainteresowanie programem zmniejszenia zadłużenia wobec kaliskiego MZBM-u. Najwięcej wniosków złożono na przełomie 2019 i 2020 roku. W styczniu wpłynęło 40 wniosków, w lutym - 51. Obecnie w Kaliszu jest kilka tysięcy dłużników, a łączna wartość zadłużenia do końca października wynosi ponad 61 000 000 złotych. O szczegółach powiedziała radiuCENTRUM Marzena Wojterska, dyrektorka MZBM w Kaliszu.

"To zadłużenie obejmuje nie tylko zaległości bieżące, ale także zaległości zasądzone już nakazami sądowymi oraz należności tzw. na koncie bilansowym, gdzie MZBM występował do komornika o ich ściągnięcie. Niestety, z uwagi na brak dochodów, czy obciążenie innymi nakazami, nie istniała możliwość ich realizacji".

na fot.: Marzena Wojterska / dyrektorka Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu

Wówczas postępowanie komornicze było umarzane. Nie znaczy to, że dług znikał, a jedynie wydłużono termin zwrotu należności. Do końca listopada w MZBM złożono 308 wniosków o restrukturyzację długu. Podpisano 224 porozumienia - najwięcej z osobami, których zaległości czynszowe wynoszą do 30 000 złotych.

"Wśród zawartych porozumień w 16 przypadkach nastąpiła całkowita spłata zadłużenia. Natomiast wśród osób, z którymi zawarto porozumienia, znajdują się dłużnicy, których długi przekraczały 100 000 złotych. Nasz rekordzista miał ponad 130 000 złotych zadłużenia" - dodaje dyrektorka MZBM.

W ramach miejskiego programu przewidziano możliwość umorzenia zadłużenia, z wyjątkiem kosztów sądowych i komorniczych. Jest to możliwe w przypadku zdania lokalu komunalnego i podpisania oświadczenia, że przez 5 kolejnych lat dana osoba nie będzie ubiegała się o mieszkanie komunalne. Do tej pory w Kaliszu zdecydowała się na to tylko jedna osoba.

Warto dodać, że na czerwcowej sesji miejskiej radni zdecydowali o przedłużeniu terminów składania wniosków, który upływał 30 czerwca 2020 roku, do 31 marca 2021 roku. Wydłużono też o 6 miesięcy terminy spłat zadłużenia.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).