Milion na deszczówkę

Kolejne 1 000 000 złotych na program "Deszczówka". To wsparcie Sejmiku województwa wielkopolskiego dla lokalnych samorządów na wykonanie instalacji zbierającej i gromadzącej wody opadowe z dachów budynków użyteczności publicznej, która następnie jest wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych. Jak mówi radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego z tegorocznego dofinansowania skorzystają 23 jednostki samorządowe z regionu.

"To już druga edycja programu deszczówka. To są środki na budowę obiektów do gromadzenia wody, czyli bardzo ważnego zadania bo przecież wszyscy wiemy, że w Wielkopolsce mamy do czynienia z suszą i wodę musimy oszczędzać. Cieszę się że ten program jest kontynuowany, rośnie zainteresowanie wśród lokalnych samorządów tego typu instalacjami i zamierzamy go rozszerzać w latach następnych."

na fot.: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego

W ramach drugiej edycji programu zgłoszono 26 wniosków, z których 23 po przeprowadzonej weryfikacji zakwalifikowano do uzyskania dofinansowania. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Warto dodać, że tego typu inwestycje w infrastrukturę do retencjonowania wody zmniejszają też ryzyko zalania budynków w sytuacji wstąpienia silnych opadów.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).