Wieś rozstrzygnięta

Samorządowy konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" rozstrzygnięty. W jubileuszowej, X edycji dofinansowane zostały aż 124 projekty na kwotę ponad 3 200 000 złotych, z 290 przesłanych wniosków. Konkurs organizowany jest w ramach unijnego programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Jak mówi radiuCENTRUM Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województw wielkopolskiego jego celem jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectw. Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi:

„Pięknieje Wielkopolska Wieś” to konkurs który daje szansę lokalnym społecznościom na zrealizowanie projektów przyczyniających się do podniesienia walorów kulturowych, przyrodniczych, rekreacyjnych oraz poprawienia dostępności przestrzeni publicznej na wsi. Cieszy się coraz większą popularnością, a w sołectwach powstały grupy odnowi wsi które tworzą strategie rozwoju swoich miejscowości. Należymy do grona kilku województw, które realizują program odnowy wsi i mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że jesteśmy najaktywniejszym województwem w tym zakresie. Chcę zapewnić, te sołectwa, którym nie udało się w tej edycji otrzymać dofinansowania, że będą kolejne konkursy ogłaszane i rozstrzygane".

na fot.: Krzysztof Grabowski / wicemarszałek województwa wielkopolskiego

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu wynosi 30 000 złotych. Za te środki najczęściej powstają miejsca rekreacji, place zabaw i remontowane są wiejskie świetlice. Wiele projektów dotyczy organizacji lokalnych spotkań i wydarzeń integrujących.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).