Rewolucja?

Czy kaliskich kupców w centrum miasta czeka rewolucja dotycząca obowiązkowej wymiany szyldów i tablic reklamowych? Zapowiadana przez nową plastyk miejską "Uchwała krajobrazowa" ma uporządkować te zagadnienia związane z wizerunkiem miasta. A chodzi przede wszystkim o duże, zbyt krzykliwe tablice i te, wykonane z tandetnych materiałów, kłócące się z zabytkowym charakterem starówki - mówiła Hanna Zalewska w piątkowym programie TAKsięMÓWI na antenie radiaCENTRUM: "Uchwała nosi pełną nazwę: "W sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń". Uważam, że nie będzie dużego problemu, jeżeli chodzi o szyldy w centrum Kalisza, ponieważ większość z nich będzie spełniała narzucone przez uchwałę warunki. Myślę więc, że to nie będą duże zmiany".

na fot.: Hanna Zalewska / kaliska plastyk miejska

Konkretnie - ile i jakie reklamy będą musiały być zmienione - będzie wiadomo po szczegółowej inwentaryzacji. Ta ma zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku.
Sama uchwała krajobrazowa dotyczyć będzie całego Kalisza. Podzieli ona miasto na strefy i w każdej z nich będą obowiązywały konkretne zasady - w części zabytkowej miasta - najbardziej restrykcyjne.

Swoją drogą, nie tylko centrum miasta zasługuje tu na uwagę...

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).