STOP COVID-19

Blisko 1 000 000 złotych dla kaliszan na walkę z koronawirusem. Miasto pozyskało dotację na realizację projektu pn. "STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Przyznany grant przeznaczony będzie m.in. na zakup płynów dezynfekujących i środków ochrony osobistej. Projekt zakłada też dofinansowanie wynagrodzeń personelu, m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Dziecka, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, czy Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan".

"Granty przyznany jest na działania obejmujące: dodatki lub dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych, faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami objętymi opieką zastępczą np. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, czy opiekunów środowiskowych. A także doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej" - powiedziała radiuCENTRUM Anna Błaszczyk z kaliskiego urzędu miasta.

Łączna wartość projektu wynosi ponad 1 100 000 złotych z czego 110 000 złotych to wkład własny jednostek, które w nim uczestniczą. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu WRPO 2014-2020.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).