Szukają strażników

Komendant Straży Miejskiej Kalisza ogłosił nabór na 4 cztery wolne stanowiska pracy. "Szukamy osób, które będą odpowiedzialne, m.in. za sprawy rejonowo-patrolowe" - mówi radiuCENTRUM Agata Dybioch, rzeczniczka prasowa kaliskich municypalnych. Od kandydatów wymagane jest, aby mieli ukończone 21 lat, posiadali obywatelstwo polskie, ale przede wszystkim, nie byli karani.

"Kandydat do pracy w Straży Miejskiej Kalisza powinien posiadać co najmniej wykształcenie średnie, lub średnie branżowe. W tym zawodzie wymagana jest nienaganna opinia i sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, jak również brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwa bądź też przestępstwa skarbowe" - powiedziała radiuCENTRUM Agata Dybioch. Mężczyźni powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

"Szukamy osób, które posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania i prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących ruchu drogowego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Oczywiście kandydaci powinni znać też Kalisz, posiadać prawo jazdy kategorii 'B', jak również potrafić odnaleźć się w podstawowych pakietach biurowych" - dodała Dybioch.

Dokumenty można składać do poniedziałku (16.05) w siedzibie Straży Miejskiej Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 w pokoju 103.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdziecie TUTAJ.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).