Udrożniony

"Przepływ rzeki Krępicy jest mocno utrudniony przez blokujące wodę gałęzie" informował nas słuchacz radiaCENTRUM za pośrednictwem Linii INTERWENCYJNEJ, tel.: 62 503 11 99 / redakcjaatrc.fm.

Na potwierdzenie swoich słów nasz słuchacz przesłał zdjęcia ilustrujące sytuacje. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy urząd miasta Kalisza.


na fot.
: stan z 16.05

"Rzeka stanowi własność Skarbu Państwa. Prawa właścicielskie w stosunku do niej wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Za stan rzeki odpowiada to przedsiębiorstwo, natomiast miasto Kalisz jest właścicielem mostku i przepustu na Krępicy. W związku z tym systematycznie są tam prowadzone prace porządkowe i ten przepust jest udrażniany, tak aby woda mogła swobodnie przepływać. Tak też stało się w ostatnich dniach. Gałęzie zostały uprzątnięte, a przewód został udrożniony" - powiedziała radiuCENTRUM Katarzyna Ciupek, rzeczniczka kaliskiego urzędu miasta.

na fot.: stan z 18.05

Obecnie gałęzie znajdują się obok rzeki. W najbliższym czasie zostaną usunięte przez firmę, która na zlecenie miasta zajmuje sie bieżącym utrzymaniem terenów Parku nad Krępicą.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).