Ulgi z fotowoltaiki

Kaliscy radni Polski 2050 chcą zwolnienia z podatku od nieruchomości dla firm, a także osób, które inwestują w odnawialne źródła energii. Na początku czerwca resort klimatu i środowiska przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z nimi osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę, będą mogły sprzedawać nadwyżki energii.

"Jako ruch Polska 2050 od początku jego powstania głośno mówimy o zmianach klimatycznych, o transformacji energetycznej i te postulaty traktujemy bardzo poważnie. To, że traktujemy to bardzo poważnie, oznacza, że na wszystkich szczeblach administracji lobbujemy za tym, żeby w budżetach znalazły się konkretne sumy przewidziane na te działania. Konieczne jest też wsparcie samorządu" - powiedziała radiuCENTRUM Barbara Oliwiecka, radna Polski 2050.

na fot.: Barbara Oliwiecka / Polska 2050

Na początku lipca kaliscy radni z ugrupowania Szymona Hołowni przekazali przewodniczącemu rady miasta Kalisza projekt uchwały ws. zwolnienia od podatków od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej. Rajcy liczą na to, że uchwała w tej sprawie trafi pod obrady rady na wrześniowej sesji miejskiej.

"Projekt uchwały, jeśli zostanie uchwalony, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i będzie obowiązywać przez dwa lata. Dlaczego przez dwa lata? Uważamy, że prawo musi być stabilne, przewidywalne i dać odpowiedni okres, by przedsiębiorcy i mieszkańcy mogli zaplanować inwestycję w odnawialne źródła energii, zainwestować w nie, zakończyć ją, a następnie odliczyć podatek od nieruchomości" - dodał Eskan Darwich z Polski 2050.

na fot.: Eskan Darwich / Polska 2050

Projekt ocenił już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie zgłaszając żadnych uwag. Teraz radni liczą na szerokie poparcie w tej sprawie ze strony włodarzy Kalisza oraz rady miasta.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).