Więcej niebieskich kart

Czas pandemii koronawirusa dla ofiar domowej przemocy był bardzo trudny. Osoby te, bardzo często przez wiele tygodni, były zamknięte w czterech ścianach ze swoimi oprawcami i ze strachu nie zgłaszały się po pomoc do miejskich instytucji. Tylko do połowy roku 2021 pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu rozpoczęli 151 procedur założenia niebieskiej karty. W całym 2019 roku w sumie odnotowano 186 procedur, a w 2020 - 172 procedury.

Jeżeli tegoroczne tempo wzrostu liczby przypadków przemocy domowej będzie się utrzymywać, to może się ona zatrzymać na poziomie 300 procedur.

"Ten rok jest rokiem rekordowym. Nie wiem, czy sytuacja się uspokoi, ale wygląda na to, że przemoc, która była 'przykryta' w 2020 roku przez pandemię, bardziej się teraz objawiła" - powiedziała radiuCENTRUM Izabela Abkowicz, kierownik działu interwencji kryzysowej w MOPS w Kaliszu.

na fot.: Izabela Abkowicz / kierownik działu interwencji kryzysowej w MOPS w Kaliszu

Dotychczas ofiarami najczęściej były głównie kobiety z dziećmi. W 2021 roku pracownicy MOPS w Kaliszu odnotowali rekordową liczbę przypadków przemocy tylko przeciwko dzieciom - mowa o 46 osobach.

"Dochodzi do przemocy fizycznej. Jest to podstawowa forma przemocy, ale dochodzi też do psychicznej przemocy. Muszę tutaj podkreślić, że prowadzonych jest też kilka procedur niebieskiej karty, w których jest podejrzenie popełnienia przemocy seksualnej. Są przypadki przemocy ekonomicznej oraz zaniedbania, które zaliczamy do psychicznych" - dodała Izabela Abkowicz.

Pomocy można szukać u kaliskich policjantów, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu, u szkolnego pedagoga, nauczyciela lub dyrektora placówki edukacyjnej, a nawet u swojego lekarza rodzinnego. O sprawdzenie, czy w danej rodzinie nie dochodzi do przemocy, mogą prosić także rodzina oraz sąsiedzi. Pracownicy MOPS-u podkreślają - najważniejsze jest, aby ofiary odważyły się o tę pomoc poprosić.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).