Naczelnik zastępcą naczelnika

Ewelina Dudek, nowym naczelnikiem wydziału edukacji w kaliskim urzędzie. Decyzją wiceprezydenta Kalisza, Grzegorza Kulawinka, dotyczasowy naczelnik Mariusz Witczak, który zwiazany jest urzędem miasta od około 14 lat, będzie teraz jej zastępcą.

Zmiany organizacyjne w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Kalisza związane są z realizacją zadań programowych, wdrażaniem standaryzacji, bonu edukacyjnego oraz powstawaniem i wdrożeniem centrum usług wspólnych.


na fot.
: Ewelina Dudek / nowa naczelnik wydziału edukacji

Celem jest wzmocnienie kadrowe w dotychczasowym funkcjonowaniu wydziału.

Nowa naczelnik do tej pory pełniła obowiązki kierownika referatu wymiaru podatków i opłat w wydziale finansowym kaliskiego magistratu. Była też głównym specjalistą ds. budżetu i analiz Biura Budżetu i Analiz Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz specjalistą ZIT ds. sprawozdawczości i monitoringu oraz aktualizacji strategii ZIT Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

na fot.: Mariusz Witczak / przyszły zastępca naczelnika wydziału edukacji

Ewelina Dudek posiada doświadczenie pedagogiczne i menedżerskie. Była dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie i nauczycielem historii, a także przez 6 lat dyrektorem dydaktycznym w szkołach policealnych w Kaliszu.

Studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Kaliszu. Ukończyła administrację samorządową, a także studia podyplomowe dla menedżerów oświaty.

Stanowisko szefa wydziału edukacji obejmie w poniedziałek.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).