Zapuszczony

Zabrudzone ptasimi odchodami ławki, dziko rosnąca zieleń, czy hałdy śmieci - to obraz Parku Miejskiego w Kaliszu, szczególnie w okresie wiosenno - letnim. Kaliscy włodarze zapowiadają spore zmiany w tej kwestii:

"To koszenie trawy do minimum 10 cm, utrzymanie w pasie linearnym określonej ilości krzewów. To także standaryzacja zakrzewiania na skwerach i parkach określonym typem roślin oraz sadzenie drzew w określonych miesiącach danego roku" - powiedział radiuCENTRUM Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Kalisza.

na fot. od prawej: Grzegorz Kulawinek / wiceprezydent Kalisza; Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Miasto przymierza się też do stworzenia grupy odpowiedzialnej właśnie za pielęgnację zieleni w parkach. Kogoś w rodzaju miejskiego ogrodnika.

"Uważam, że park jest zapuszczony i to nie przez nas i nie tylko przez ostatni miesiąc, lecz przez ostatnich kilka lat, jak nie kilkanaście. Zaczynamy o niego po prostu dbać. Wszystkiego nie zrobimy od razu, natomiast tutaj podjęte na bieżąco działania zmierzają ku temu, aby w perspektywie kilku lat park wyglądał zupełnie inaczej. I tak się, proszę mi wierzyć, na pewno stanie" - powiedział radiuCENTRUM Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Za utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni w Parku Miejskim w Kaliszu miasto co 1,5 roku wydaje 1 000 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).