Zdalnie zrekrutowani

Ogłoszono wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstwowych. W tym roku, ze względu na trwającą epidemię, rekrutacja odbyła się wyjątkowo późno i po raz pierwszy dokumenty do szkół uczniowie składali wyłącznie w formie elektronicznej.

W rekrutacji brało udział 21 szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz 2 placówki niepubliczne.

2051 kandydatów wypełniło wnioski do szkół, natomiast w samym przydziale brało udział 2008 wniosków. Do szkół zostało przyjętych 1920 kandydatów z czego 848 do liceów ogólnokształcących, 759 do techników, 275 do szkół branżowych, 32 do liceum plastycznego, a 6 do technikum specjalnego.

Największą popularnością cieszyły się wybrane oddziały w I i II LO, najwyższe wymagania wobec kandydatów miały I, III i II Licea Ogólnokształcące - w tych szkołach konieczne było uzyskanie przez kandydatów co najmniej 140 punktów.

Pomiędzy 13 a 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić wolę nauki w szkole, do której dostał się kandydat poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego w szkole.

19 sierpnia zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Nowością jest również to, że w tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej, a decyzję w sprawie przyjęcia kandydata do szkoły podejmuje dyrektor placówki na podstawie art 130 ust 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r., poz. 910).

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).