Po nowym asfalcie

Mieszkańcy Nowego Nakwasina w gminie Koźminek mogą korzystać z wyremontowanej drogi. Jak poinformował radioCENTRUM Urząd Miasta i Gminy w Koźminku zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Modernizacja dotyczyła 300-metrowego odcinka jezdni. Za nieco ponad 230 000 złotych wykonano pomiary drogi, jej korytowanie, profilowanie, a także zagęszczanie podłoża. Wykonano górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. Pojawiło się też oznakowanie pionowe i poziome.
Na remont nawierzchni drogi gmina Koźminek pozyskała blisko 210 000 złotych dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).