Zmiana właściciela

Dworek w Kuźnicy Grabowskiej zmieni właściciela. Taką decyzje, po bardzo burzliwej dyskusji, podjęli radni powiatu ostrzeszowskiego, który do tej pory był właścicielem obieku. Samorząd w Kraszewicach w zamian za prawa własności do dworku, w którym znajduje się Muzeum Elementarz im. prof. Mariana Falskiego oferował około 25-letni las o powierzchni 2 ha oraz pokrycie kosztów remontu około 5-kilometorowego odcinka drogi powiatowej, która wiedzie przez gminę Kraszewice.

Finalnie miejscowi rajcy mieli do wyboru dwa warianty finalizujące sprawę. Pierwszy zakładał przekazanie samego dworku i części działki okalającej obiekt w zamian za wyżej wymieniony las i remont drogi. Drugi wniosek przewidywał przekazanie nieruchomości na okres 29 lat, bez żadnych rekompensat. Ostatecznie radni przychylili się do pierwszego wniosku. O planach na zagospodarowanie obiektu radioCENTRUM spytało wójta gminy Kraszewice, Konrada Kuświka.

"Mamy w planach przeprowadzić w tym budynku rewitalizację i uczynić z tego miejsca siedzibę Gminnego Centrum Kultury, które mam nadzieję, pod swoim skrzydłami będzie miało zarówno opiekę nad Muzeum Elementarza w Kuźnicy Grabowskiej, Biblioteką Publiczną Gminy Kraszewice jak i wszelkimi innymi miejscami związanymi z kulturą w gminie Kraszewice, jak np. orkiestra dęta, zespół ludowy, koła gospodyń wiejskich i tym podobne"-powiedział radiuCENTRUM Konrad Kuświk.


na fot.: Konrad Kuświk / wójt gminy Kraszewice

Ostatnią formalnością pozostaje spisanie porozumienia, które ureguluje m.in. termin remontu drogi powiatowej na odcinku Kraszewice - Głuszyna - Muchy.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).