Z funduszy sołectw

Nowych urządzeń w ramach małej architektury doczekali się mieszkańcy Chwaliszewa i Kobierna (gm. Krotoszyn). W pobliżu Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie stanęła siłownia zewnętrzna z trzema urządzeniami tj. orbitrek, biegacz i wioślarz. Natomiast w Kobiernie na istniejącym terenie rekreacyjnym zamontowany został betonowy stół do tenisa stołowego.

Więcej o inwestycjach powiedział radiuCENTRUM Michał Kurek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej krotoszyńskiego magistratu: "Jesteśmy gminą miejsko-wiejską, w której znajduje się 29 sołectw i każde z nich ma swój fundusz sołecki. I to właśnie sołtysowie rozdzielają te środki. Częściowo inwestycje te były też dofinansowane z budżetu gminy. Dokładne koszty inwestycji, to w przypadku siłowni zewnętrznej w Chwaliszewie, zakup urządzeń, ich montaż i wybrukowanie terenu wokół to koszt 14 000 zł. W przypadku Kobierna to zakup stołu, jego ustawienie i wybrukowanie terenu wokół to koszt 15 000 zł".

Inwestycje te nie posiadały żadnych innych dotacji zewnętrznych i zostały w pełni sfinansowane z funduszy sołeckich i budżetu samorządu krotoszyńskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).