Absolutorium dla Beaty Klimek

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek bez większego problemu otrzymała wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2021. Głosy opozycji były jednak mocno podzielone.

Jak można się było spodziewać, opozycyjny klub radnych Platformy Obywatelskiej krytycznie oceniał politykę prezydenta miasta. Najczęściej powtarzany zarzut dotyczył zbyt dużego, zdaniem radnych PO, poziomu zadłużenia miasta.

Beata Klimek określiła te zarzuty, jako politycznie i przytoczyła szereg liczb i porównań. Prezydent Ostrowa podkreśliła, że stosunek zobowiązań do dochodów miasta wynosił w 2010 roku – 42%, a w roku 2021 już tylko 21 %.

Beata Klimek zaznaczyła, że od 2015 roku Ostrów Wielkopolski zrealizował kilkadziesiąt projektów za łączną kwotę ponad 407 000 000 zł, z czego ponad 217 000 000 zł stanowiło bezzwrotne dofinansowanie.

Ostrów byłby w zupełnie w innym miejscu, gdybyśmy z tego nie korzystali - podkreślała prezydent Klimek.

Znacznie łagodniejszy w ocenie polityki prezydent miasta był inny, teoretycznie opozycyjny, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. W jego imieniu, radny Dawid Korzeniewski zadeklarował „dobrą współpracę" i chwalił zwłaszcza działania socjalne miasta. Klub PiS pozytywnie ocenił działania prezydent Klimek.

Obydwa kluby nie wprowadziły dyscypliny w głosowaniu nad wotum zaufania, co odbiło się na wynikach. 14 radnych opowiedziało się za wotum zaufania dla prezydent Klimek, w tym dwóch radnych PiS, przeciwko było czworo – 3 osoby z klubu PO i jedna z PiS, a czworo radnych wstrzymało się od głosu – w tym troje radnych PO i radny niezrzeszony.

Udzielenie absolutorium poparło 15 radnych, 8 się wstrzymało, nikt nie był przeciw.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).