Kara za banery ?

Nawet 30 000 złotych może wynieść kara administracyjna, którą wyliczyła radna Małgorzata Urbaniak komitetowi wyborczemu europosła Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Czarneckiego za bezprawne umieszczenie banerów wyborczych przy powiatowych drogach. Wniosek radnej w tej sprawie rozpatruje Powiatowy Zarząd Dróg.

Wiele banerów wyborczych Ryszarda Czarneckiego pojawiło się w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie kilku miast i miejscowości powiatu ostrowskiego już 2 maja.

Sprawą zainteresowała się radna powiatowa Małgorzata Urbaniak, która najpierw sprawdziła, że komitet wyborczy Czarneckiego nie ma zgody na ich umieszczenie przy powiatowych drogach, a teraz domaga się od Powiatowego Zarządu Dróg wyegzekwowania stosownych kar administracyjnych.

"Za bezumowne zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych stosowne opłaty należą się powiatowi ostrowskiemu. Jako przewodnicząca komisji budżetowej obiecałam swoim wyborcom, że będę dbać o finanse powiatu, a to są ewidentnie dochody powiatowe" – powiedziała radiuCENTRUM radna Małgorzata Urbaniak.

Okazuje się, że może chodzić o całkiem duże pieniądze. Jak skrupulatnie wyliczyła radna Urbaniak, według obowiązujących stawek administracyjnych, komitet posła Czarneckiego powinien zapłacić niemal 30 000 złotych kary.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy najbardziej zainteresowanego, czyli europosła Ryszarda Czarneckiego, który tak oto odniósł się do problemu:

"Cieszę się, że moja kampania wystartowała z takim rozmachem, a będzie jeszcze większa. Banery wieszali młodzi ludzie, wolontariusze. Jeżeli powiesili banery nie tam, gdzie trzeba, to oczywiście będzie to naprawione. Jeżeli moje banery są jeszcze w takim miejscu, gdzie być nie powinny, to Ryszard Czarnecki obiecuje, że to zniknie. To dla mnie oczywiste. Ale cieszę się, że to zostało zauważone. Młodym ludziom dziękuję."

Czarnecki krótko skomentował też potencjalne zagrożenie wnioskiem o wysoką karę finansową:

"Jak go zobaczę, to się do niego ustosunkuję."

Radna Małgorzata Urbaniak zapewnia jednak, że dopilnuje doprowadzenia sprawy do szybkiego końca, bo dużą rolę odgrywa tutaj czas:

"Nie chodzi tu tylko o to, żeby została wydana decyzja, tylko o jej realizację, wykonalność. Nie zapominajmy, że mamy do czynienia z komitetem wyborczym kandydata Prawa i Sprawiedliwości, który na mocy setnego artykułu prawa wyborczego zostanie z mocy prawa rozwiązany w ciągu 60 dni po złożeniu sprawozdania finansowego. A mnie chodzi o to, żeby te pieniądze faktycznie wpłynęły do powiatu ostrowskiego."

Radna złożyła więc wniosek o nałożenie kar cząstkowych i czeka obecnie na decyzję Powiatowego Zarządu Dróg.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).