Klimek o spalarni

Beata Klimek odniosła się publicznie do protestu części mieszkańców wobec planów budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne. Zdaniem Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, budowa zaprojektowanej tylko na potrzeby Ostrowa instalacji, jest szansą dla miasta na zagospodarowanie gospodarki odpadami. Podczas sesji ostrowskiej rady miejskiej prezydent Beata Klimek odpowiedziała na niektóre zarzuty części mieszkańców wobec planów budowy przez miasto elektrociepłowni – czy jak chcą mówić mieszkańcy – spalarni śmieci. Na początku nie zgodziła się z zarzutami ukrywania rzeczywistego przeznaczenia instalacji pod niewiele mówiącą nazwą : elektrociepłownia. Prezydent Ostrowa tłumaczyła, że to prawidłowa nazwa, bo taka właśnie jest używana w składanych wnioskach. Beata Klimek mówiła także o stanie prawnym inwestycji.

„Obecnie trwa postępowanie związane z weryfikacją złożonego przez spółkę CRK wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Przed wydaniem przedmiotowej decyzji jesteśmy zobligowani z mocy prawa do zasięgnięcia opinii i stanowisk odnoszących się do oddziaływania tej instalacji na środowisko. Po uzyskaniu wszystkich opinii i stanowisk rozpoczniemy dyskusję nie tylko z radnymi Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, ale przede wszystkim z mieszkańcami, czy są za tą instalacją, czy przeciwko. Mogę powiedzieć jedno: ja z pewnością nie będę chciała robić nic wbrew stanowisku mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”. Zdaniem Beaty Klimek, budowa tej instalacji jest szansą dla miasta na uporządkowanie gospodarki odpadami. Wybudowanie tej niewielkiej, zaprojektowanej tylko na potrzeby Ostrowa , instalacji, jest szansą dla miasta na zagospodarowanie gospodarki odpadami w naszym mieście”. Beata Klimek zapowiedziała jednocześnie, że jest gotowa wytłumaczyć intencje miasta i cele budowy instalacji, po zakończeniu procesu otrzymywania zgód i pozwoleń administracyjnych.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).