Kości na budowie

Znalezienie ludzkich kości w samym centrum miasta, na remontowanym placu Rowińskiego, z pewnością opóźni zakończenie dużej miejskiej inwestycji w tym miejscu – przyznają władze Ostrowa Wielkopolskiego. Na jej finał czekają z utęsknieniem mieszkańcy, bo to newralgiczne dla całego śródmieścia miejsce.

Od kilku miesięcy trwa w Ostrowie Wielkopolskim realizacja dużego zadania rewitalizacji śródmieścia. Kończą się prace na deptaku i ulicy Wiosny Ludów, ale na niespodziewane przeszkody budowlańcy natrafili na placu Rowińskiego.

Kilkanaście metrów od wejścia do zabytkowej Konkatedry natrafiono na sporą liczbę ludzkich kości.
Prezydent Beata Klimek nie ukrywa zaskoczenia: „Nas to znalezisko także zaskoczyło. Teren został objęty opieką służb archeologicznych”.

Pierwotnie, prace w tym miejscu miały zostać zakończone najpóźniej do połowy września. Po nieoczekiwanym znalezisku, wiadomo już że termin oddania do użytku ulic wokół placu zostanie przedłużony.
Mówi radiuCENTRUM zastępca prezydenta miasta, Mikołaj Kostka: „Tak, potwierdzamy, że archeolodzy działają niezwłocznie po powzięciu informacji o znalezieniu szczątków ludzkich na terenie prowadzonej inwestycji przy placu Rowińskiego. Na pewno te działania archeologów wpłyną na przedłużenie się czasu realizacji tej inwestycji. Będziemy mieli przedłużenie czasu oddania inwestycji. Nie mamy jeszcze informacji, ile to potrwa”.

Znalezione kości – niemal całe szkielety i pojedyncze szczątki kostne - zostały odkryte na głębokości zaledwie kilkudziesięciu centymetrów, między innymi w miejscu, gdzie położony był chodnik. Najprawdopodobniej, pochodzą ze starego cmentarza parafialnego, który był w tym miejscu do XVIII wieku.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).