Mniej ostrowian

W Ostrowie Wielkopolskim z roku na rok ubywa mieszkańców i rodzi się coraz mniej dzieci. Takie niewesołe wnioski można wyciągnąć z najnowszych danych - podsumowania Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowie.

Bodaj najbardziej niepokojący jest fakt regularnego wyludniania się miasta. Jeszcze w 2019 roku Ostrów Wielkopolski zamieszkiwało 69 172 mieszkańców, ale w 2022 roku ich liczba spadła do 66 882.

Tendencję jeszcze wyraźniej widać na przestrzeni dłuższego czasu. Wcale nie tak dawno, bo w 1995 roku, Ostrów liczył prawie 75 tysięcy mieszkańców (74 612), więc jak widać w ciągu 27 lat ubyło aż 7 730 mieszkańców.

Spada również liczba narodzin ostrowian. W minionym roku w Ostrowie urodziło się 1770 dzieci. Dla porównania jeszcze w 2019 roku liczba narodzin wyniosła 2222.

Najchętniej wybierane imiona dla małych ostrowian to Pola i Leon. Imię Pola otrzymało 40 dziewczynek, a małych Leonów przybyło 45. Tuż za nimi, wśród najpopularniejszych, są Zofia (34) i Zuzanna (30) oraz Jan (44) i Aleksander (42). Wśród tych najrzadziej nadawanych są imiona: Florentyna, Roma, Flawia, Oktawian, Massimo, czy Miron.

W Ostrowie Wielkopolskim zawarto 364 małżeństwa, w tym śluby cywilne 175 razy, na ślub kościelny zdecydowało się 189 par. Spośród ślubów cywilnych 30 zawarto w plenerze. 9 ślubów było ślubami z obcokrajowcami. Panie najchętniej wybierały partnerów z Niemiec, Turcji i Holandii, a panowie swoje wybranki z Ukrainy, ale nie tylko. Miłość połączyła ostrowianina z obywatelką Mauritiusa.

W 2022 roku rozwiodło się 175 par i zarejestrowano 1342 zgony.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).