Nazwij autobus

Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie szuka atrakcyjnych nazw dla swoich dziesięciu nowych autobusów elektrycznych. Ogłoszony w tym celu konkurs potrwa do 15 listopada.

Po ostrowskich ulicach jeździ już 10 nowoczesnych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy są wprawdzie specjalnie oznakowane, ale to czasami za mało, by na pierwszy rzut oka rozpoznać „elektryka”. Dlatego MZK ogłasza konkurs na ciekawe nazwy dla wszystkich dziesięciu „elektryków”. Propozycje mogą być jedno- lub dwuwyrazowe i powinny uwzględniać aspekt ekologiczny i napęd elektryczny. Konkurs został podzielony na trzy etapy. W I etapie można składać propozycje nazw dla nowych autobusów MZK, na adres email: konkursatmzk-ostrow.com.pl

W II etapie komisja wybierze ze zgłoszonych propozycji 20 nazw do etapu finałowego. Wreszcie 29 października 2020 r. rozpocznie się III etap konkursu, który potrwa do 15 listopada 2020 r. Będzie to głosowanie internetowe, w którym wybrane zostaną nazwy dla dziesięciu nowych autobusów elektrycznych MZK. W konkursie mogą uczestniczyć zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie - za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Autorom dziesięciu nazw z największą liczbą oddanych głosów w III etapie konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki: www.mzk-ostrow.com.pl

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).