Nieco ulży

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego była tu wyjątkowo zgodna. Jednogłośnie wszyscy radni przychylili się do propozycji Koalicji Obywatelskiej o zniesieniu opłaty za handel alkoholem za cały 2021 rok.

Radni od początku byli zgodni, że trzeba ulżyć lokalnym przedstawicielom mocno poszkodowanej w COVID-zie branży gastronomicznej. Różnili się jednak tym, jak należy to zrobić i w jakim zakresie.

Prezydent Beata Klimek proponowała ulgę częściową. Jednak, po – jak wszyscy podkreślali – bardzo merytorycznej - dyskusji podczas komisji ostatecznie opowiedzieli się za koncepcją całorocznego zwolnienia.

Za taki rozwiązaniem optował Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - mówi Jakub Paduch: „Podejmujemy to ryzyko, bo dla dobra przedsiębiorców chcemy skorzystać z ustawowej furtki, która pozwala nam na podejście od zwyczajowej zasady niedziałania prawa wstecz. Oczywiście to zwolnienie z całości opłat za cały rok nie pozwoli na nadrobienie wszystkich strat, nie rozwiąże wszystkich problemów branży, ale być może pozwoli utrzymać jakieś miejsce pracy, pozwoli przeczekać jeszcze jakiś czas i doczekać zmian reguł sanitarnych, które nastąpią, jak mamy wszyscy nadzieję, wcześniej, niż później”.

Co wyjątkowe w ostrowskiej radzie, tego samego zdania był klub radnych Przyjazny Ostrów, reprezentowany przez radnego Mateusza Nycka: „Jesteśmy absolutnie przekonani, że nie jest najważniejsze kto jest wnioskodawca tej uchwały. Najważniejsza jest wspólna, realna pomoc, w jak najszerszym zakresie."

Tak więc, ci ostrowscy restauratorzy, którzy opłacili już pierwszą ratę koncesji, dostaną zwrot pieniędzy. W zależności od wielkości obrotów, to mogą być dla pojedynczego restauratora kwoty kilku tysięcy złotych w skali roku.
Wpływy do miejskiej kasy z tytułu opłat za koncesje alkoholowe to około 180 000 złotych rocznie.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).