Podwójny prezes

Bartosz Ziółkowski - prezes Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. będzie zarządzał kolejną miejską spółką, CRK Energia Sp. z o.o. Wcześniej Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację prezesa Artura Dembnego złożoną ze względów osobistych. Ziółkowski za swoją pracę nie będzie pobierał wynagrodzenia.

CRK Energia to bardzo ważna ostrowska spółka komunalna, która od samego początku odpowiadała za nowatorski projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego, realizowanego w ścisłej współpracy ze spółką-matką, tj. Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

W Ostrowskim Rynku Energetycznym, obok sektora komunalnego, uczestniczy ponad 50. partnerów gospodarczych i naukowych. ORE znajduje się wśród kluczowych projektów i kierunków rozwoju całego Województwa Wielkopolskiego w Strategii Wielkopolska 2030.

Jak powiedział radiuCENTRUM prezes obu spółek Bartosz Ziółkowski, połączenie zarządzania ma przynieść konkretne efekty: „Ta decyzja wynika przede wszystkim z chęci zwiększenia spójności podejmowanych decyzji. Spółka CRK Energia to koordynator ostrowskiego klastra energetycznego. Tu podejmowanych jest wiele decyzji, które spajają nasze spółki. Mówię tu o Wodkanie, OZC-u, mówić o spółce – matce. Jestem przekonany, że zarządzanie tą spółką i spółką – matką przyniesie efekt w postaci spójności i odważnych decyzji."

W najbliższym czasie spółka planuje przekształcenie promesy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej w stałe uprawnienie, a także podłączenie do produkowanej samodzielnie ostrowskiej „zielonej energii” pierwszych grup mieszkańców w budynkach wielolokalowych.

W planach jest również realizacja nowych źródeł energii, również ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).