Rekompensata za ciepło

Najpierw rekompensata dla klientów, później stopniowe obniżanie cen dla wszystkich korzystających z ogrzewania od Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Tak władze Ostrowa Wielkopolskiego chcą zaradzić wzburzeniu mieszkańców miasta, wywołanemu bardzo wysokimi rachunkami za ciepło. Kluczem do tego będzie gigantyczna tzw. premia kogeneracyjna, w ramach której OZC w ciągu 15 lat ma otrzymać aż 550 000 000 zł.

Data ogłoszenia działań miasta była nieprzypadkowa. 9 lutego miała zapaść w Urzędzie Regulacji Energetyki decyzja ws. nowej taryfy za ciepło systemowe dla OZC. Kiedy jednak po raz kolejny termin decyzji został przesunięty, władze miasta postanowiły ogłosiły własny, pomocowy plan obniżek cen ciepła dla mieszkańców.

Pierwszym etapem, do czasu zatwierdzenia nowej, niżej o 20% ,taryfy przez URE, będzie rekompensata o 23% rachunków za ciepło płaconych przez mieszkańców od stycznia do końca kwietnia bieżącego roku – informuje prezydent Beata Klimek.

„Pomocą objęte będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, przewlekle chore, samotne, z niepełnosprawnościami, renciści i emeryci, osoby pozbawione opieki. Wnioski będą rozpatrywane na podstawie kryteriów dochodowych”.

Te kryteria to 2 100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 1500 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego. Wnioski można już składać w siedzibie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Wysockiej. Koszty tej operacji zostaną pokryte z budżetu spółki, która szacuje je na ok 1 000 000 złotych.

Należy jednak pamiętać, że mieszkaniec bloku wielorodzinnego nie może sam złożyć wniosku. W jego imieniu musi to zrobić zarząd wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowej lub MZGM.

To jednak nie wszystko, bo prezydent Beata Klimek złożyła też obietnicę systemowych obniżek za ciepło w kolejnych latach.

„W sezonie grzewczym 2025-26 ceny spadną do poziomu 49 zł za 1 GJ, czyli będzie to poziom z początku 2022 roku” – zapowiedziała Beata Klimek.

Obniżka cen będzie możliwa między innymi dzięki olbrzymiej tzw. premii kogeneracyjnej. W ciągu 15 lat Ostrowski Zakład Ciepłowniczy ma otrzymać aż ok. 550 mln zł. Ma to pomóc spółce w całkowitym odejściu od korzystania z węgla przez budowę czterech wielkich, kogeneracyjnych instalacji produkujących ciepło i energię elektryczną z gazu.

na fot. od lewej: Mikołaj Kostka / zastępca prezydent miasta, Beata Klimek / prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Mariusz Bolach / prezes OZC, Szymon Jaworski / pracownik OZC

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).