Umowa podpisana

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek podpisała w Warszawie z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego umowę kredytową, którą sama nazwała „najważniejszą umową 30-lecia miasta”. Dzięki niej miasto wykona 100 inwestycji na łączną sumę 250 000 milionów złotych. Szczegóły od reportera radiaCENTRUM Jarosława Wardawego:

Ten wielki dla Ostrowa projekt inwestycyjny, nazywany „Ostrowskim Ekspresem Inwestycyjnym”, zakłada zaciągnięcie przez miasto stumilionowego kredytu, dzięki któremu miasto będzie mogło wykonać do 2023 roku inwestycje warte niemal 250 000 000 złotych. Spłatę kredytu zaplanowano na 25 lat. Prezydent Beata Klimek podkreśla, że miasto mogło skorzystać z korzystnych rozwiązań finansowych, bo jest wiarygodnym i sprawdzonym partnerem.

„Dzięki naszym dotychczasowym działaniom Ostrów Wielkopolski jest pierwszym miastem w Polsce do 100. tysięcy mieszkańców, które otrzymało szansę rozwojową poprzez połączenie potencjału funduszy miasta, środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego i kolejnych źródeł zewnętrznych, które chcemy pozyskiwać w kolejnych latach. Umożliwi nam to realizację kolejnych stu zadań o wartości ćwierć miliarda złotych”

fot. umostrow.pl

Dzięki tym inwestycjom powstanie między innymi 650 nowych miejsc przedszkolnych i żłobkowych, kilkadziesiąt mieszkań, kilkaset dzieci będzie mogło korzystać z nowych boisk treningowych i szkoleniowych, a kilkudziesięciu seniorów znajdzie opiekę w nowym Domu Seniora. Zasadzone zostaną tysiące nowych drzew i kwiatów, powstaną dwa duże zbiorniki retencyjne i poprawiona zostanie efektywność inwestycyjna kilkunastu budynków. Na zaciągnięcie kredytu zgodziła się najpierw Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego.


Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).