Wybrali szkołę

Ponad połowa absolwentów ostrowskich szkół podstawowych wybrała naukę w technikach i innych szkołach branżowych. W zakończonym właśnie naborze zakwalifikowało się 1710 uczniów, którzy mają teraz kilka dni na ostateczne potwierdzenie podjęcia nauki w danej szkole.

W tym roku powiat ostrowski przygotował 1792 miejsca wolne w szkołach, z czego najwięcej, bo 802, w liceach ogólnokształcących, 686 miejsc dostępnych było w technikach, a 308 w szkołach branżowych.

Ponad 87% uczniów trafiło do szkoły z pierwszego wyboru, a tylko niespełna 8% to preferencje drugiego wyboru.

Na uczniów, którzy nie znaleźli miejsca w swoich wymarzonych szkołach, nadal czeka 109 wolnych miejsc.

Najchętniej, bo w około 55%, absolwenci ostrowskich podstawówek wybierali naukę w szkołach technicznych - technikach i szkołach branżowych. Naukę w liceach wybrało ok 45% uczniów.

Wśród przyszłych licealistów największym zainteresowaniem cieszyły się klasy językowe w IV LO, klasa matematyczno-fizyczna w I LO, natomiast w III LO klasa o profilu biologiczno-chemicznym. W szkołach technicznych informatyka i mechatronika w ZST.

Odnotowano także spory wzrost zainteresowania kierunkami związanymi z energią odnawialną.

Z kolei w ZSU uczniowie chętnie wybierali specjalność z zakresu techniki fotografii i multimediów oraz tradycyjnie specjalność technik żywienia i gastronomii.

W nowym roku szkolnym nauka rozpocznie się w 53 szkolnych oddziałach. Uczniowie muszą teraz potwierdzić swoje wybory, dostarczając oryginały świadectw najpóźniej do 30 lipca.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).