Droższe parkowanie

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpią zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie. Strefa zostanie rozszerzona, a ceny za parkowanie wrosną. W czwartek na sesji Rada Miejska będzie głosować projekt uchwały zmieniającej warunki funkcjonowania strefy.

Projekt uchwały przewiduje wyłączenie ze Strefy Płatnego Parkowania ulicy Ogrodowej, gdzie biegnie ścieżka rowerowa, w związku z czym możliwości parkowania są ograniczone. Za to włączona do strefy zostanie ulica Kolejowa. Proponowane zmiany dotyczą też opłat w podstrefie "B" czyli na wszystkich ulicach oprócz Rynku, który znajduje się w podstrefie "A".

I tak w podstrefie "B" opłata za pierwszą godzinę parkowania wzrasta z 2,00 zł do 2,50 zł, za drugą godzinę parkowania wzrasta z 2,40 zł do 3,00 zł, za trzecią z 2,80 zł do 3,50 zł. Za godzinę czwartą i każdą kolejną opłata zwiększy się z 2,00 zł do 2,50 zł. Opłata w podstrefie "A" czyli na pleszewskim Rynku, pozostanie bez zmian czyli 4,00 zł za pierwszą godzinę, 4,50 zł za drugą godzinę, 5,00 zł za godzinę trzecią, czwartą i kolejne po 4,00 zł. Zmienią się też kwoty abonamentu za parkowanie miesięczne: w podstrefie "A" czyli na Rynku opłata tygodniowa wzrasta z 60 zł do 80 zł, miesięczna z 200 zł wzrasta do 220 zł. W podstrefie "B" aktualnie abonament tygodniowy kosztuje 30 złotych, a miesięczny 100 zł. Od stycznia będzie to odpowiednio 50 zł i 140 zł. Aktualnie nad projektem dyskutują radni na komisjach. Na czwartek zaplanowano głosowanie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).