Marszałek w Pleszewie

W Pleszewie gościł w poniedziałek marszałek województwa wielkopolskiego. Marek Woźniak podpisał z burmistrzem Pleszewa Arkadiuszem Ptakiem i starostą pleszewskim Maciejem Wasielewskim umowy na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w Pleszewie i kompleksowej modernizacji Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Kwota dotacji z funduszy unijnych przekracza 6 500 000 zł.

Spotkanie, z udziałem zarządu powiatu oraz urzędników przygotowujących projekty, odbyło się w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, która powstała w miejscu dawnego budynku dworca kolejowego w Pleszewie, także przy wsparciu środków unijnych. Sąsiaduje z Zajezdnią Kultury pobudowaną na bazie małej parowozowni, także z dotacji unijnej. Obie instytucje, nagrodzone przez Towarzystwo Urbanistów Polskich są dumą Pleszewa, stąd pomysł na zaproszenie marszałka właśnie tutaj. Umowy z Markiem Woźniakiem podpisywał burmistrz Arkadiusz Ptak i starosta pleszewski Maciej Wasielewski.

Realizowana w mieście budowa sieci ścieżek rowerowych kosztuje ponad 3 500 000 złotych, z czego ponad 2 500 000 zł to dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Projekt zakłada budowę blisko 2,5 km tras wzdłuż pleszewskich ulic.

na fot. od lewej: Arkadiusz Ptak /burmistrz Pleszewa, Marek Woźniak / marszałek województwa wielkopolskiego, Maciej Wasielewski / starosta pleszewski

Starosta podpisał umowę na modernizację Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Zielonej i Centrum Kształcenia Praktycznego. Obie placówki wyposażone zostaną w sprzęt i narzędzia – w sumie 69 różnego rodzajów urządzeń - służących kształceniu w zawodach: mechatronik, technik logistyk, technik informatyk, technik energetyk, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, ślusarz, technik spawalnictwa, mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Koszt tej inwestycji przekracza 4 700 000 zł, w tym blisko 4 000 000 pochodzi z unijnego dofinansowania.

Budowa ścieżek rowerowych i szkolnictwo zawodowe to priorytety realizowane przez województwo wielkopolskie i pleszewskie projekty się w to wpisują - podkreślił radiuCENTRUM Marek Woźniak. Dodał, że w nowym rozdaniu środków unijnych Wielkopolska otrzymała większą niż początkowo zakładano dotację co pozwoli na dalszy rozwój regionu, który wraz z Aglomeracją Warszawską i Dolnym Śląskiem awansował do wyższej ligi europejskiej. Jednocześnie to oznacza, że te lokalne samorządy muszą mieć na wkład własny więcej pieniędzy niż reszta Polski.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).