Nie dla azbestu

W Mieście i Gminie Pleszew rozpoczyna się inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Wyspecjalizowana firma przeprowadzi spis z natury eternitowych dachów, płotów, ścian. A także wyrobów już zdemontowanych a jeszcze nie wywiezionych. Do 2032 roku eternit w Polsce powinien zniknąć

Aktualnie w Bazie Azbestowej, którą prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii w zakładce Miasta i Gminy Pleszew znajduje się 5821 ton azbestu, w tym 4999 ton jest do usunięcia. Zaledwie 822 tony zostały usunięte. Baza stanowi jedno z narzędzi monitorowania realizacji zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Znaczy to, że za 9 lat Polska powinna być od azbestu wolna. Wprowadzanie i aktualizowanie danych w Bazie Azbestowej jest obowiązkiem każdego wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także marszałka województwa. Dlatego MiG Pleszew zleciło wyspecjalizowanej firmie spis z natury wszelkich wyrobów zawierających azbest. A mieszkańców prosi o współpracę i udzielenie ankieterom przeprowadzającym inwentaryzację, informacji na temat wyrobów zawierających azbest, także tych już zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach. Pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która potrwa do jesieni, umożliwi określenie łącznej ilości trującego materiału z uwzględnieniem stopnia pilności usuwania. Aktualne dane są podstawą do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).