Nie dla fermy

Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak nie wyraził zgody na budowę fermy drobiu w Baranówku pod Pleszewem. Opinia negatywna jest zgodna z wolą wielu mieszkańców Kowalewa oraz Pleszewa, którzy protestowali przeciwko inwestycji. Od decyzji włodarza inwestor może się jeszcze odwołać.

Odkąd 1,5 roku temu informacja o planowanej budowie 16 kurników, w których rocznie by hodowano do 8 000 000 brojlerów, które by wytwarzały do 20 000 ton obornika rocznie, dotarła do opinii publicznej, natychmiast rozpoczęły się protesty, o czym na bieżąco informowało radio Centrum. Mieszkańcy Kowalewa oraz pleszewskich osiedli położonych najbliżej planowanej inwestycji, bali się i nadal się obawiają złych zapachów, obniżenia się poziomu wód gruntowych, spadku wartości ich nieruchomości.

Zbierano podpisy pod pismem zawierającym protest przeciwko budowie kurników. Pandemia opóźniła procedury. Inwestor czekał na opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wód Polskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Sanepidu w Pleszewie. Wszystkie one były pozytywne i zawierały wskazówki do wymogów, jakie musi spełnić inwestor. Ostatnie zdanie należało do burmistrza MiG Pleszew. Na rozprawie administracyjnej w sierpniu, Arkadiusz Ptak zapewnił mieszkańców Kowalewa i Pleszewa, że przed wydaniem decyzji uwzględni wszystkie wątpliwości przez nich zgłoszone. W poniedziałek wydał decyzję odmowną, nie wyraził zgody na budowę 16 kurników, mimo iż wszystkie instytucje dały zielone światło inwestycji.

na fot:. Arkadiusz Ptak / burmistrz Pleszewa

Nie znaczy to jednak, że fermy drobiu nie będzie, bo inwestor może się odwołać najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, potem do sądu administracyjnego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).