Rozbudują szpital w Pleszewie

Ruszają prace związane z rozbudową Pleszewskiego Centrum Medycznego. Właśnie ogłoszono przetarg na modernizację i doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa. Wartość inwestycji wstępnie oszacowano w całości na 12 000 000 złotych.

Rozbudowa pleszewskiego szpitala jest konieczna, zwłaszcza że przybywa pacjentów, szczególnie tych z nowotworami, zatem Pleszewskie Centrum Medyczne zamierza zwiększyć dostęp do usług w ramach chirurgii onkologicznej. Od 2019 roku funkcjonuje tu Ośrodek Leczenia Raka Piersi a szpital przygotowuje wniosek o utworzenie Ośrodka Leczenia Raka Jelita Grubego. Im szybciej szpital będzie rozbudowany i doposażony, tym szybszy będzie dostęp pacjentów do specjalistycznego leczenia m.in. do zabiegów operacyjnych w nowej sali operacyjnej, której budowę i wyposażenie zawiera projekt modernizacji szpitala. Zarząd szpitalnej spółki planuje rozpoczęcie prac wczesną jesienią po przeprowadzeniu procedur przetargowych.
Prezes PCM Błażej Górczyński podkreśla, że rozbudowa nie zakłóci codziennego funkcjonowania szpitala, dlatego wykonawca musi swoje plany realizować w sposób jak najmniej uciążliwy i uzgadniać wszystko z zarządem szpitala. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 13 miesięcy od momentu wejścia na plac budowy. Projekt przewiduje też zabudowę przestrzeni pomiędzy trzema budynkami szpitala na potrzeby tzw. korytarza „brudnego” dla Bloku Operacyjnego oraz holu, rejestracji i pomieszczeń szatni w przyziemiu.
Wartość inwestycji oszacowano na 12 000 000 złotych. W tym jest 6 000 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, po 1 000 000 zł zadeklarowały Powiat Pleszewski i Miasto i Gmina Pleszew. W miarę możliwości dołożą się też pozostałe gminy powiatu pleszewskiego. Reszta kosztów oraz wyposażenie leży po stronie Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).