Ubywa pleszewian

Coraz mniej osób zamieszkuje Miasto i Gminę Pleszew. W ciągu 10 lat ubyło 1731 mieszkańców. Rok ubiegły był dramatyczny z punktu widzenia demografii - w księdze urodzeń odnotowano 255 noworodków, w księdze zgonów 353 zmarłych.

Wyludnia się też sam Pleszew. Podczas gdy w 2010 roku zamieszkiwało miasto 17 438 osób, w 2020 było ich 15 757. W gminie 10 lat temu mieszkańców było 12 550, teraz jest ich 12 500. Jeśli chodzi o podział na panie i panów to w Pleszewie mieszka o 700 kobiet więcej niż mężczyzn natomiast w podpleszewskich wioskach pań jest prawie tyle co panów. Z punktu widzenia wieku mieszkańców, więcej osób 60+ mieszka w Pleszewie, natomiast w gminie najliczniejsza jest grupa wiekowa od 19 do 60 lat.

W grupie dzieci urodzonych w 2020 roku jest balans jeśli chodzi o płeć. Na 255 noworodków przypada 128 chłopców i 127 dziewczynek. Najchętniej nadawano im imiona: Lena, Maja, Nadia, Marcel, Oliwier, Antoni. Ale jest też Emma, Elena, Luiza, Łucja, Ryszard, Tytus, Nataniel. Niestety, w 2020 roku, liczba osób zmarłych w MiG Pleszew przewyższyła liczbę urodzonych prawie o 100. W porównaniu z rokiem 2019 zmarłych osób było o 65 więcej. Analizując statystyki z Urzędu Stanu Cywilnego warto zwrócić uwagę na liczbę zawieranych małżeństw. Było ich w minionym roku 118, w tym 66 to były śluby wyznaniowe, 52 - śluby cywilne, w tym jeden zawarty poza ratuszem. I na koniec rozwody. Tych w 2020 roku było 38.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).