W czyim interesie ?

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pleszewie przygotowuje się do walnego zebrania, podczas którego zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza. Porządek obrad przewiduje też absolutorium dla Zarządu, i podjęcie uchwał ważnych dla codziennego życia mieszkańców bloków. Dlatego jak najwięcej osób powinno przyjść na zebranie, które odbędzie się 7 października w restauracji Baks.

I chodzi tu o obecność członków spółdzielni a nie tzw. pełnomocników, którzy w blokach nie mieszkają a na walnym mają taki sam głos jak właściciele mieszkań i mogą podejmować "w ich imieniu" uchwały. Mogą też głosować absolutorium dla Zarządu Spółdzielni i wybierać Radę Nadzorczą. Tak było 3 lata temu, tak prawdopodobnie będzie i teraz, jeśli członkowie spółdzielni na zebranie nie przyjdą albo przekażą swój głos pełnomocnikowi, często przypadkowemu.

Jak się dowiedziało radioCENTRUM, do Rady Nadzorczej spółdzielni zgłosiło się 20 osób, część z nich pracuje w zarządach osiedli, niektórzy są znani z działalności społecznej w mieście, kilkoro już kiedyś w Radzie pracowało i po 6 - letniej przerwie chce wrócić. Miejsc w Radzie Nadzorczej jest 7. Jej zadaniem jest nadzorowanie pracy Zarządu Spółdzielni, który zarządza prawie 2000. mieszkań. Kondycja spółdzielni zależy od dobrej współpracy zarządu i Rady Nadzorczej.

"Nie powinno być tak, a to się zdarza, że członek Rady bierze 1000 zł diety, podpisuje listę obecności, próbuje załatwić jakiś swój interesik i wychodzi" - o czym mówią mieszkańcy bloków.

I to oni powinni przyjść 7 października o 17.00 do Baksa, żeby ktoś za nich nie zadecydował o sprawie ważnej dla około 6000 mieszkańców Pleszewa, bo tyle osób mieszka w spółdzielczych blokach.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).