W czyje ręce ?

Lasy Państwowe zamierzają przejąć teren na karczemce pod Pleszewem, którą od 10 lat użytkuje Liga Obrony Kraju w Pleszewie. Dawnym wojskowym poligonem, zarządza w imieniu Skarbu Państwa, pleszewski starosta. LOK zamierzał poligon kupić, wojewoda najpierw zgodę wyraził, potem ją cofnął. O co chodzi?

W zagospodarowanie terenu i utworzenie strzelnicy, z której korzysta też policja, młodzież, Wojsko Obrony Terytorialnej, zainwestował LOK duże pieniądze i zwrócił się do starosty, który w imieniu Skarbu Państwa tym zarządza, o możliwość zakupu terenu za ponad 800 000 zł. Starosta Maciej Wasielewski powiedział radiu Centrum, że uzyskał zgodę wojewody na sprzedaż Karczemki. Jednak niebawem Michal Zieliński zgodę cofnął, rekomendując przekazanie terenu powojskowego Lasom Państwowym. Nie ukrywał, że cofa rekomendację sprzedaży Karczemki LOK-owi, pod wpływem pisma dyrektorki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Ewy Jedlikowskiej.

Głównym argumentem przejęcia przez Lasy Państwowe nieruchomości zagospodarowanej przez społeczników z LOK, "jest wojna w Ukrainie i konieczność przeszkolenia leśników na wypadek obrony kraju". W środowisku skupionym wokół LOK w Pleszewie zawrzało. Społecznicy zainwestowali duże pieniądze w urządzenie strzelnicy z zapleczem, gdzie można organizować nawet kilkudniowe zawody.

Tymczasem sprawa wydaje się przesądzona. Starosta Wasielewski mówi, że nadleśnictwo Taczanów wystąpiło już o przejęcie Karczemki. I to zaraz, w tym roku. Podobno Lasy mają już zabezpieczone pieniądze na inwestycje na Karczemce.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).