Wakacyjna podwyżka

W środku wakacji, bo od 1 sierpnia mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew więcej zapłacą za odpady zmieszane. Wyższa też będzie kara za złe segregowanie śmieci. Mieszkańcy budynków jednorodzinnych zapłacą ją solidarnie, jeśli kontrola wykaże, że w kontenerach znajdują się odpady, które można wysegregować.

Statystyczny pleszewianin produkuje rocznie 470 kg odpadów, które trafiają do Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Jeśli się to pomnoży przez liczbę zameldowanych mieszkańców - 30 060, daje to 14 114 100 ton rocznie. A cena odbioru odpadów wciąż wzrasta. Wzrasta też opłata marszałkowska ze 170 zł za tonę odpadów niesegregowanych do 270 zł.

Gmina gospodarkę odpadami tylko organizuje. Nie zarabia na tym, ale nie może też dokładać. Stąd podwyżka ceny odpadów niesegregowanych z 18,50 zł od osoby na 24. Osoby, które źle segregują, a wykaże to kontrola, zapłacą za odpady 48 zł od osoby - aktualnie to 43 złote. W blokach spółdzielczych, jeśli w kontenerach przypisanych do danego bloku znajdą się odpady, których tam być nie powinno, np. butelki plastikowe, szkło, puszki, też wzrośnie opłata. Wszystkim z 24 na 48 zł. Na jeden miesiąc. Miasto szuka też osób, które są zameldowane w Pleszewie, a nie płacą za odpady. Spółdzielnia otrzymała z ratusza pismo z prośbą o wyjaśnienie różnic pomiędzy liczbą zameldowanych, a płacących za odpady. "Przed dalszym wzrostem opłat za odpady uratować nas może tylko ich segregowanie" - podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).